+597-8903913 info@doesuriname.com

Opo kondreman un opo, zong ze met een schitterende stem aan het begin van wat een onvergetelijke avond is geworden. Een zeer toepasselijke tekst omdat er voldoende werk te verzetten is. Het volkslied werd op bijzondere wijze ten gehore gebracht voordat het nieuwe hoofdbestuur het publiek toesprak.Giora Sempai – Ajauwna heeft de toon gezet en de rest van de avond was gekleed in het thema ‘doe wat nodig is”.  Er zat letterlijk muziek in.

Giora: “Opo kondreman un opo…”

Eerlijke kansen voor een ieder, gelijkwaardigheid,naastenliefde, het gezin als hoeksteen, ontwikkeling van de Surinaamse mens,een eerlijke economie, bevorderen van waarden en normen, welzijnsbevordering,eerlijkheid en integriteit, houden aan beloften, helderheid en transparantie en het zorgen voor een beter bestaan voor volgende generaties. Deze zijn de primaire aandachtsgebieden van het nieuwe hoofdbestuur van de partij voor Democratie en Ontwikkeling in Eenheid, DOE.

Het nieuwe bestuur brengt een toost uit op voorspoed voor de partij.

Op dinsdag 14 augustus 2018 vond in Owru Cul de presentatieplaats van dit dynamisch team dat zich vooral sterk maakt voor dienend leiderschap. De leden, Steven Alfaisi, voorzitter, Gloria Lie Kwie Sjoe, ondervoorzitter,Xiomara Tsai A Woen, penningmeester, Ryan Rozenblad, secretaris, Jagendersing Raghoebarsing, lid, Andrew Baasaron, lid, en Aniel Koendjbiharie, lid, zijnallen van mening dat deze nieuwe manier van leiding geven het redmiddel is voor Suriname.

Carl Breeveld ontvangt bijzondere onderscheiding.

Het bijzonder moment waarop Carl Breeveld, oud voorzitter van DOE, de hamer overdroeg aan de nieuwe leider was een van de vele hoogtepunten van de avond. Carl Breeveld is natuurlijk nog parlementariër namens DOE en vertegenwoordigt de partij niet alleen in de vergaderzaal maar ook daarbuiten langs dezelfde ideologie. Nieuwe leden, ervaren leden,geïnteresseerden, een ieder die belangstelling heeft mag bij hem aankloppen voor advies. Als bewezen kundige volksvertegenwoordiger werd hij daarom ook terecht onderscheiden door het nieuwe bestuur. “Toch ben ik eens gedecoreerd geworden” zei Carl terwijl hij het nieuwe DOE logo opgespeld kreeg door de voorzitter.

“Carl is voor ons allen een voorbeeldfiguur.”

Carl heeft een goede job gedaan en is volgens Steven iemand om naar op te kijken. De oud voorzitter gaf aan dat de fouten die gemaakt zijn in het verleden, zeer verrijkende lessen zijn voor de nieuwe leiding. Deze ervaringen die in sommige gevallen de partij met haar imago een flinke deuk hebben toegebracht vormen nu de basis voor de nieuwe normen en richtlijnen met betrekking tot bijvoorbeeld toelating van nieuwe leden. We hebben onze les geleerd en we gaan met de opgedane kennis naar een hoger niveau van politiekvoering. DOE mag een voorbeeld wezen voor andere partijen, maar ook voor gewone organisaties als het aankomt op bestuur, overdracht en delen van kennis. Carl geeft vernieuwing alle ruimte en gaat er graag in mee.

Wij delen onze kerngedachten met het publiek.

In aanwezigheid van goed opgekomen publiek kon het nieuwe bestuur haar eerste indruk maken en die is bijzonder goed te noemen. De Uitdaging is nu om het fris beeld te behouden door middel van resultaat en daden die congruent lopen met de deskundigheid, de durf en het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen handelen, waar de ondervoorzitter het over heeft gehad. Ryan Rozenblad heeft een bijzondere relatie tussen sport en cultuur onderstreept. Deze samenhang moet zorgen voor een gezonde geest en een even gezond lichaam voor gemoedsrust en verhoogde productiviteit van ons volk.Aniel Koendjbiharie, de man van plannen en organiseren, zegt dat zijn beperking absoluut geen restrictie vormt om een significante bijdrage te leveren aan het realiseren van de voornoemde doelen. Hij zal zich nog meer inzetten voor het lot van mensen met een beperking.

Andrew ondersteunt met de rest van het bestuur de ideeën van Anil Koendjbiharie.

Xiomara, die van huis uit iemand is die op de centjes let, maakt zich vooral sterk voor duurzame ontwikkeling van Suriname met de focus op economisch herstel en economische diversificatie. Werkgelegenheid creëren in de particuliere sector ondersteund door innovatieve onderwijsmethoden en gerichte opleidingen, moet liever gisteren dan vandaag. Er wordt de laatste tijd veel gesproken over belasting verhogende maatregelen, maar er moet eerder gekeken worden naar verbetering van het belastingssysteem om die eerlijk, stimulerend,maar vooral dragelijk te maken. Verder wil Xiomara een deugdelijkeinvesteringswet instellen, zeker omdat productie zo cruciaal is wanneer we Suriname financieel gezond willen maken. Het onafhankelijk maken en aan de invloed van de politiek onttrekken van instituten is ook prioriteit voor de penningmeester van DOE.

“Er is werk aan de winkel, wroko def’ du. Dus doe wat nodigis.”

Ryan Rozenblad die nu ruim 10 jaar in de politiek zit gaf zijn passie en waardering voor wat hem lief is prijs door de inspiratiebronnen in zijn leven, namelijk zijn echtgenote en zijn dochter, specifiek te noemen voordat hij overging tot zijn rol als secretaris binnen DOE. Hij wil zoals hij dat noemt, op zijn manier een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Suriname. Zijn focus ligt op het gebied van cultuur en sport. DOE wil werken aan welzijnsbevordering van de Surinamer. Verhoogde productiviteit en productiever en een gezond volk. Cultuur is ons bindmiddel en diversiteit,vriendelijkheid en gastvrijheid zijn als unieke cultuuruitingen daar enkele producten van.  Welzijn ligt aan de basis van welvaart. Laat ons doen wat nodig is.

“Wij gaan voor de ‘Healthy Body, Healthy Mind’ aanpak.”

Een zeer ingenomen Andrew Baasaron herinnert ons aan de vele uitdagingen waar Suriname momenteel mee te maken heeft, maar geeft tegelijkertijd ook aan dat er licht in de tunnel is. De situatie roept om een heldere visie en een duidelijk omschreven herstelplan. Dat is goed mogelijk als wij gaan voor dienend leiderschap. Dienend leiderschap is meer dan ooit nodig om deze periode te overbruggen. Deze nieuwe manier van leiding geven zal moeten leiden tot meer productie die hand in hand gaat met gedegen en aan de arbeidsmarkt aangepaste onderwijssystemen. Hij zal zich als hoofdbestuurslid uiterst inzetten om oplossingen van structurele aard te brengen zodat ook generaties na ons kunnen profiteren van deze goede basis. Als onderwijzer en bedrijfsleider is hij ervan overtuigt dat je moet blijven leren en groeien. Laat ons doen wat nodig is.

“Ik zet mij ten volle in om Suriname dienstbaar tezijn.”

“De daad wint het van het nutteloos gepraat” zegt Jagender, wanneer hij wat licht doet schijnen op de toewijding die vereist is om tot feitelijke resultaten te komen bij besturen van een land. Het was van het gezicht af te lezen dat dit nieuwe hoofdbestuurslid deze taak serieus neemt. Het land doet er net als elk bedrijf heel goed aan zich als waardige onderhandelingspartner op te stellen en te presenteren in het zakendoen met nationale en internationale stakeholders. Wil je serieus genomen worden door mogelijke zakenpartners, dan moet je op z’n minst financieel monetair economisch orde op zaken stellen. Inderdaad, orde is nodig. Laat ons doen wat nodig is.

“Laat ons de daad bij het woord voegen en doen watnodig is.”

Het nieuwe bestuur maakte op die dag ook een afspraak met het publiek en de rest van Suriname waarin zij zich houdt aan enkele duidelijk omschreven regels die integer en behoorlijk bestuur ten bate van de totale gemeenschap mogelijk maken. DOE zal er alles aan doen om duurzame welvaart recreëren, om een van de afspraken te noemen. Het team gesterkt door enorme zelfvertrouwen en durf gaat verder voor helder en transparant beleid. Het nieuwe bestuur bedankt een ieder die heeft geholpen met het realiseren van deze prachtige presentatie. Het was een historische avond die wij graag zien als het begin van de herstel periode voor Suriname. De schriftelijke afspraak met het volk.

De schriftelijke afspraak met het volk.

Onder het genot van een hapje en een drankje kon het publiek nagenieten van de presentatie en van gedachten wisselen met de hoofdbestuursleden. Het geheel is meer dan in de smaak gevallen en vraagt zeker om een vervolg.

DOE is in de smaak gevallen.

De ondervoorzitter heeft het gehad over het nemen van verantwoordelijkheid om het lot van je persoonlijk leven, je huishouden of jouw land te verbeteren. Het zal van ons zelf moeten komen willen wij inderdaad verandering teweeg brengen, zei Gloria zeer overtuigend. Zij heeft in haar dagelijks werk veel te maken met alleenstaande moeders en kinderen,voornamelijk in een minderbedeelde positie. Deze groep krijgt het alleen maar moeilijker naarmate de situatie in het land verslechtert. Als moeder en kind niet gezond zijn hebben wij automatisch geen productie, minder geld en minder hoop op een goede toekomst. DOE staat voor hoop, eerlijkheid, goed bestuur en medemenselijkheid.

Het was een heldere uiteenzetting waarop niet één opmerking of vraag volgde. Zij had wel een vraag voor de aanwezigen; “wat is de juiste tijd om een boom te planten?”.

“Be The change you want to see!”

De voorzitter maakt duidelijk dat er geen restricties zijn voor eventuele samenwerking met andere politieke organisaties anders dan die op basis van integriteit en de geldende normen en waarden binnen de partij en in de maatschappij. We gaan het zware en vele werk niet alleen kunnen doen, dus samenwerken met gedegen krachten en ervaren werkers is bijna onvermijdelijk. Zowel binnen als buiten Suriname zijn er voldoende bronnen van kennis en personen om deze klus te klaren. DOE heeft geen specifieke partij of organisatie op het oog met betrekking tot bundeling van krachten, maar wij staan open voor elke samenwerking op basis van dienend leiderschap die ontwikkeling voor Suriname als oogmerk heeft. Wij zijn in elk geval ready om het werk te doen zegt de voorzitter.

“Wij zijn voor samenwerkingsvormen op basis van dienend leiderschap.”

De situatie in ons land is bij eenieder bekend, en de meeste van ons kunnen ook de structurele problemen identificeren. Wat nu nodig is, is herstel en orde in alle transparantie en eerlijkheid. Het heeft weinig zin vingerwijzend terug te kijken naar de schade uit de afgelopen jaren omdat het kwaad reeds geschied is. We moeten op z’n minst leren uit onze fouten.

(foto: abukhadeejahsp.tumblr.com)

De beste tijd om een boom te planten is twintig jaar geleden. De tweede beste tijd is nu. Laat ons nu doen wat nodig is.

#doewatnodigis

Het nieuwe bestuur van DOE