+597-8903913 info@doesuriname.com

Er zijn op zondag 27 januari 2019 twee kernen geïnstalleerd te Para Oost, namelijk te La Vigilantia en de tweede te Accaribo. Deze verrijking doet ons heel goed. De boodschap is om zich zo omstandig mogelijk te laten informeren om verkeerde informatie niet de kans te geven zich te verspreiden in de gebieden. We hebben uit onze fouten geleerd en die ervaring moet ons nu beter beschermen tegen alles dat niet voor de verbetering van de gemeenschap is of duurzame ontwikkeling brengt voor Suriname.

DOE is er om te helpen met training en begeleiding. Werk aan het gezin en stel lange termijn doelen voor elk lid, omdat dat de basis is voor een sterke natie. Met verbeterde educatie en informatie kunnen wij met z’n allen beter vechten tegen corruptie. In een gezonde omgeving met voldoende ontplooiingskansen kan een ieder groeien.

Bedankt voor het kiezen voor DOE.

#doewatnodigis