+597-8903913 info@doesuriname.com

Anti-corruptie

We spreken van corruptie wanneer misbruik wordt gemaakt van toevertrouwde macht voor persoonlijk gewin.

Waarom moeten wij als land corruptie bestrijden?

Corruptie schaadt en ondermijnt samenlevingen op vele manieren en corruptie vormt een ernstige bedreiging :

–    voor de stabiliteit en veiligheid van samenlevingen,

–    voor de instituten en voor de beleving van democratische en ethische waarden.

–    en doet afbreuk aan duurzame ontwikkeling en ontwikkeling van de rechtsstaat

Hoewel er los en vaste wetgeving is tegen corruptie, is het van belang een integraal pakket hiervan te maken incl. het instellen van instituten z.a. de ombudsman, afdelingen van interne controles en hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden toe te kennen, die dergelijke praktijken op een snelle en effectieve manier kunnen helpen bewerkstelligen dat ze tot het verleden behoren.