+597-8903913 info@doesuriname.com

Dit is ons Suriname

Waarom DOE

DOE heeft het welzijn van de mens in Suriname en haar omgeving centraal. Het gezin als hoeksteen van de samenleving, zorg voor elkaar, rechtvaardigheid, liefde en respect voor het leven.

DOE’s Visie voor Suriname

Uitgangspunten, te beschouwen als discussiepunten voor een lange termijn plan, is door de Partij hieronder vastgelegd in het kader van de formulering van een 2040 visie voor Suriname.

De voorzitter maakt desgevraagd duidelijk dat er absolute restricties zijn voor eventuele samenwerking met andere politieke organisaties met als grondslag integriteit en de geldende normen en waarden binnen de partij en in de maatschappij. We gaan het zware en vele werk niet alleen kunnen doen, dus samenwerken met gedegen krachten en ervaren werkers is bijna onvermijdelijk, maar dan wel volgens de spelregels. Zowel binnen als buiten Suriname zijn er voldoende bronnen van kennis en personen om deze klus te klaren.

DOE heeft geen specifieke partij of organisatie op het oog met betrekking tot bundeling van krachten, maar wij staan open voor elke waardige samenwerking op basis van dienend leiderschap die ontwikkeling voor Suriname als oogmerk heeft. Wij zijn in elk geval ready om het werk te doen zegt de voorzitter.

#doewatnodigis

Adres

Eliselaan 31
Paramaribo, Suriname

Telefoon nr

+597-8903913 / 491701

E-mail ons

info@doesuriname.com