+597-8903913 info@doesuriname.com

Gender gelijkheid

Wat is gendergelijkheid ?

Ieder individu heeft recht op een gelijkwaardige behandeling. Toch verschillen in veel landen de sociaal-culturele normen voor mannen en vrouwen, zo ook in Suriname. Deze verwachtingen worden ook wel ‘gender’ genoemd; letterlijk vertaald: geslacht of sexe. Discriminatie op basis van gender blijkt vaak een obstakel/barriëre te zijn bij het in de praktijk brengen van mensenrechten. In Suriname is het belangrijk om ons beleidsmatige te richten op de volgende acties :

 

  1.   Alle samenlevingen hebben een verdeling in werk tussen mannen en vrouwen.
  2.  Het is niet alleen van belang te kijken naar genderrollen in de productieve sector, maar ook binnen het huishouden (reproductieve sector).
  3.  Economische ontwikkeling heeft een ander effect op mannen dan op vrouwen.

 

Drie rollen van vrouwen: reproductie; productie en ‘community management’ (controle gemeenschap).

Twee belangrijke items welke in navolging van het bovenstaande serieus moeten worden aangepakt zijn o.m. :

–    Randvoorwaarden scheppen voor vrouwen dat ze hun moederschap op een zodanige wijze kunnen beleven dat zij binnen wet en regelgeving even goed als mannen kunnen meedoen aan alle activiteiten die te maken hebben met leidinggevende posities binnen de Overheid(bv. vooraanstaande politieke functies) als binnen particuliere organen.

–    Programma’s voor jongens initiëren dat hun niveau van scholing dusdanig wordt opgekrikt, dat ze op een gelijkwaardige manier kunnen participeren aan het maatschappelijk leven.