+597-8903913 info@doesuriname.com

Ik ga stemmen en neem mee

ID kaart

Wanneer u deel neemt aan de verkiezingen dient u in het bezit te zijn van een geldige identiteitskaart (ID kaart). Deze wordt uitgegeven door het CBB. Op het stembureau dient de ID kaart ter identificatie van u als stemgerechtigde.

Oproepingskaart

U wordt tot de stemming toegelaten wanneer u een oproepingskaart in het bezit heeft dat door het Hoofdstembureau van het betreffend kiesdistrict is verleend. Deze oproepingskaart wordt naar het adres verstuurd dat op de kiezerslijst voorkomt.