+597-8903913 info@doesuriname.com

Integer leiderschap

Leiding geven is het bewust beïnvloeden van het gedrag van anderen om, met volledig eigen inzet, gezamenlijk het gestelde doel te bereiken. Drie belangrijke peilers bij leiderschap zijn : wederzijds vertrouwen, zelfstandig handelen en wederzijds respect. Integer wordt vertaald met onkreukbaarheid d.w.z. je moet eerlijk zijn; je moet voorbeeldig zijn; er moet niets op je aan te merken zijn. DOE kiest voor dienstbaar leiderschap; karakteristieken zijn o.m. luistervaardigheid; gericht op heling; commitment aan de groei van mensen; verbondenheid en duurzaamheid.