+597-8903913 info@doesuriname.com

Waarom DOE?

DOE is een dynamische organisatie van verschillende Surinamers met diverse etniciteiten, geloofsovertuigingen en genderwise goed gebalanceerd. Ook Surinamers met een beperking. Onze doelen zijn gericht op positief te verwerven objectives voor ons land; dus een PRO-SURINAME benadering. Hierbij vormen herstel van normen en waarden een zeer belangrijk onderdeel van. Wij zijn een partij van positiviteit, planning, missie, visie en strategie. Ongeacht hoe je in mekaar zit, ben je welkom in onze organisatie.