+597-8903913 info@doesuriname.com

Waarom stemmen

Omdat het nodig is dat jij je bijdrage levert; we gaan voor een wij-benadering; je voelt je daardoor ook betrokken bij de besluitvorming. Elke burger draagt mede-verantwoordelijkheid wat er in ons geliefd Suriname plaatsvindt. Elke burger maakt gebruik bv. van straatverlichting; vuilophaaldienst e.a. voorzieningen van de Overheid. Het is belangrijk dat wij niet alleen consumeren, maar ook onze concrete bijdrage leveren; elke gedachte/mening telt , dus ook de jouwe. Indien u niet stemt, hebt u geen recht van spreken van wat de Overheid allemaal doet.

Adres

Eliselaan 31
Paramaribo, Suriname

Telefoon nr

+597-8903913 / 491701

E-mail ons

info@doesuriname.com