+597-8903913 info@doesuriname.com

Surinamers met een beperking

Bekend is dat men op twee manieren naar dit type mensen kijkt. Één is om een onderscheid te maken tussen mensen die beperkingen ervaren en mensen die geen beperking ervaren. De tweede is om een onderscheid te maken tussen aard en ernst van beperkingen; m.a.w. een groep ervaart geen objectiveerbare fysieke en/of mentale beperking terwijl de andere groep wel. Wij vinden dat deze groep een plek moet hebben in het beleid omdat :

  1. Iedereen is gelijkwaardig, beperkingen zijn nooit een reden tot discriminatie;
  2. Iedereen kan, mag en moet mee doen naar vermogen;
  3. Iedereen voert naar vermogen regie over zijn leven en maakt eigen keuzes;
  4. Iedereen is naar vermogen zelfstandig en zelfredzaam;
  5. Iedereen heeft gelijke rechten;
  6. Iedereen heeft recht op onderwijs, gezondheidszorg, werk en een behoorlijke inkomensvoorziening, een woonplek, vervoer en vrije tijd

Dit zeggen we allemaal om recht te doen aan bepaalde schakeringen in de samenleving. U wordt in dit verband ook verwezen naar hoofdstuk V van de grondwet van de Republiek Suriname; GRONDRECHTEN: persoonlijke rechten en vrijheden. Wij zeggen het niet alleen ; wij tonen het en daarom treft u op onze kandidatenlijst op nr. 3 in Wanica; een trotse Surinamer : Aniel Koendjbiharie