+597-8903913 info@doesuriname.com

Waar staan wij voor?

Het is voor ons erg belangrijk dat u als kiezer weet waar DOE voor staat en wat onze kernwaarden zijn. Deze kernwaarden hebben wij samengevat in de grondgedachte (visie) en het streven (missie) als partij.

Streven (Missie)
DOE zal zich inzetten voor duurzame ontwikkeling van alle menselijke en natuurlijke hulpbronnen van Suriname ten voordele van de hele natie, waarbij gelijke kansen voor elke Surinamer en een Pro Suriname instelling de basis vormen.

Grondgedachte (Visie)
DOE wil een leidende rol bij het realiseren van een nationale meerjarige ontwikkelingsstrategie die partijpolitiek overstijgt, waarbij elke Surinamer wordt gestimuleerd tot actief burgerschap en duurzaamheid altijd centraal staat.

De DOE belofte
Dit streven is vanaf 15 november 1999 vervat in de volgende belofte van de partij naar de gemeenschap toe.

“Wij beloven de burgers van Suriname dat wij altijd het belang van de gemeenschap voor ogen zullen hebben. De enige drijfveer van de partij DOE en haar leden is: het bevorderen van welzijn voor alle Surinamers, ongeacht leeftijd, geslacht, etniciteit, woongebied, geloofsovertuiging, sociale status, menselijke beperking of politieke voorkeur.”

Doe Suriname

#doewatnodigis

Adres

Eliselaan 31
Paramaribo, Suriname

Telefoon nr

+597-8903913 / 491701

E-mail ons

info@doesuriname.com

Bank Details

De Surinaamse Bank
DSB SRD 4135741
DSB USD 4153545

Republic Bank
RB SRD 0151140442
RB USD 5000056515
RB EUR 0197555787