+597-8903913 info@doesuriname.com

Wat vinden wij belangrijk

“ Laten we eerlijk zijn”, vijf jaar is een relatief korte periode om duurzame ontwikkeling in al haar facetten tot stand te brengen. Dat beseft DOE ook en wij pretenderen niet dat alle problemen en oneffenheden binnen de komende 5 jaar zullen worden opgelost.

DOE wil zich de komende vijf jaar inzetten voor:

• Het verder uitbouwen van de basis voor een samenleving waarin actief burgerschap gestimuleerd wordt en

• Het ontwikkelen van het Suriname potentieel van zowel menselijke als natuurlijke hulpbronnen voor en door Surinamers ongeacht leeftijd, geslacht, etniciteit, woongebied, geloofsovertuiging of politieke voorkeur.

Vandaar dat wij in dit verkiezingsprogramma vier speerpunten hebben geformuleerd die duidelijk de ontwikkelingsvisie van DOE voor de komende vijf jaren weergeven.

Speerpunten

• Bestuur & Leiderschap

• Veiligheid

• Onderwijs en Jeugdontwikkeling

• Economie

Deze speerpunten zullen bijdragen aan een basis voor het realiseren van onze grondgedachte en ons streven, maar vormen bovenal enkele belangrijke condities voor de waarborging van duurzame welvaart van ons geliefd Suriname.